Baca Doa Sakti Ini Agar Suami Setia, Tidak Tergoda Selingkuh dan Tidak Kawin Lagi

Deva setiawan adalah situs sharing informasi mengenai tutorial tips dan trik smartphone dan memberikan informasi berita terbaru serta membagikan kisah perjalanan hidup sehari-hari

June 22, 2019

Baca Doa Sakti Ini Agar Suami Setia, Tidak Tergoda Selingkuh dan Tidak Kawin Lagi

setiap Istri pasti ingin mendapatkan suami yang setia?
Bahkan bila mesti pilih, istri pasti rela tidak mempunyai banyak harta tetapi suami setia, dibanding bergelimang kekayaan walau demikian suami mendua. Semoga kita diberikan suami yang setia.. Aamiin


Tetapi, tidak ada pernikahan yang jalan mulus seperti yang diimpikan, ada saja ujian dibahtera rumah tangga. Termasuk juga ujian waktu suami mulai tergoda dengan wanita lain. Persoalan ini jadi penyebab paling utama keributan dalam rumah tangga. Bahkan juga seringkali berbuntut dengan perceraian.
***
Istri pasti harus siaga dengan ujian yang satu ini. Nyatanya ada langkah yang dapat dikerjakan oleh istri supaya suaminya tak tergoda dengan wanita. Doa apakah yang perlu di baca itu? Tersebut info sedetailnya.

Mempunyai suami yang suka lakukan rutinitas jelek atau maksiat seperti berjudi, mabuk serta bermain wanita bikin banyak istri yg tidak kerasan serta lebih pilih untuk ajukan cerai supaya memperoleh kehidupan serta pasangan yang tambah baik.

Hadapi suami yang suka berbuat maksiat serta gampang tergoda wanita lain memanglah bukan perkara gampang untuk seseorang istri. Walau sekian, sebagai seseorang istri butuh mempunyai kesabaran ekstra serta ketekunan dalam memberi nasehat pada sang suami.

Walau sebenarnya, saat suami mempunyai karakter sekian semestinya istri dapat bertindak sebagai penolong untuk menyadarkan pendamping hidupnya itu. Hal semacam ini sudah pasti mempunyai

tujuan supaya sang suami dapat jadi pribadi yang tambah baik lagi.

Pergunakanlah saat yang ada berbarengan suami untuk sama-sama mengetahui lebih dekat, senantiasa terbuka dalam tiap-tiap peluang untuk menyampaikan perasaan semasing. Bila hal semacam ini bisa dikerjakan, jadi sang istri dapat mengarahkan serta menghidupkan suami dari keterpurukan dosa serta membuatnya jadi sosok suami yang tambah baik lagi.

Diluar itu, jangan sampai melupakan untuk selalu mendoakan suami terkasih supaya terlepas dari godaan wanita lain serta perbuatan maksiat. Jangan sampai jemu untuk berdoa serta memohon pada Allah SWT untuk kehidupan rumah tangga jadi tambah baik lagi.

Oleh karenanya, bacalah doa ini setiap waktu, terlebih sesudah melakukan shalat :

“Allahumma innaa nas-alukat taubata wa dawaamahaa wa na’uudzu bika minal ma’shiyyati wa asbaabihaa wa dzakkirnaa bil khaufi minka qabla hujuumi khatharaatihaa wahmilnaa ‘alan najaati minhaa wa ketertarikan tafakkuri fii tharaaiqihaa wamhu min quluubinaa halaawata majtanainaahu minhaa wastabdilhaa bil karaahati lahaa wath thama’i limaa huwa bidhiddihaa. ”

Berarti : “Wahai Allah, kami memohon kepada-Mu panduan hingga kami selalu bertaubat atas semua dosa serta kekeliruan kami. Serta saya berlindung kepada-Mu dari perbuatan maksiat serta sebab-sebabnya, serta jadikanlah kami senantiasa ingat kepada-Mu, sebelumnya datangnya keinginan untuk berbuat maksiat yang penuh bahaya. Selamatkanlah karenanya ada perasaan tidak suka senantiasa pada perbuatan maksiat dan terbitkanlah dalam hati kami ada rasa loba untuk berbuat demikian sebaliknya. ”

Sekianlah tadi doa yang di baca supaya suami tak tergoda wanita lain serta terlepas dari maksiat. Sebagai seseorang istri, telah semestinya senantiasa mendoakan suaminya supaya memperoleh kebaikan didalam rumah tangga. Diluar itu, dengan selalu berdoa bakal bikin hati jadi lebih tenang lantaran senantiasa ingat pada Allah SWT. Aamiin

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Baca Doa Sakti Ini Agar Suami Setia, Tidak Tergoda Selingkuh dan Tidak Kawin Lagi

0 komentar:

Post a Comment